Tarieven

Intakegesprek (gemiddeld een half uur): gratis


MILS (Meer Inzicht in Leerstrategieën)

MILS-afname: 195 euro

* intake 

* onderzoek

* nabespreking

* schriftelijke verslaglegging


MILS-afname + 1 evaluatiegesprek: 245 euro


MILS-‘pakket’: 

MILS-afname + 4 vervolgafspraken: 375 euro


1 afspraak RT : 49,50 

4 afspraken Remedial Teaching: 195 euro 

4 bijeenkomsten inclusief lesmateriaal, tussentijdse evaluatie en contact met school 


10 afspraken Remedial Teaching: 475 euro

10 bijeenkomsten inclusief lesmateriaal, tussentijdse evaluatie en contact met school


Losse bijles Engels onderbouw: 40 euro 

Tienrittenkaart: 360 euro

Losse bijles Engels bovenbouw: 45 euro 

Tienrittenkaart: 405 euro


Alles exclusief reiskosten