Meer Inzicht in Leerstrategieën


MILS staat voor Meer Inzicht in Leerstrategieën. Door middel van een kort onderzoek op de laptop geef ik inzicht in hoe je het liefste leert: met woorden, beelden, geluiden of samen met iemand. Je leert ook hoeveel structuur je nodig hebt in het aangeboden lesmateriaal en hoeveel beweging je nodig hebt. Hierop kunnen we de leerstrategieën van jouw zoon of dochter (of jouzelf) aanpassen zodat er met meer plezier en succes geleerd wordt, zowel thuis als op school. MILS zorgt voor werkende leerstrategieën op maat voor de lange termijn, meer zelfvertrouwen, meer rust bij het maken van huiswerk of toetsen en betere schoolresultaten. Dus ook: meer rust in huis!

De MILS is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. De MILS-afname inclusief uitleg van de scores duurt ongeveer 1 uur. Na afname is het verstandig dat ik het inslijten van de leerstrategieën (online) begeleid voor een beter resultaat. Vaak zijn 4 vervolgafspraken al voldoende. De MILS is er dus ook voor volwassenen!

MILS is ontwikkeld door https://www.vanbodegom.eu/