Meer Inzicht in Leerstrategieën

Een leerstrategie is de manier waarop een persoon leert. Dat heeft te maken met de wijze waarop iemand informatie verwerkt waardoor hij of zij deze informatie onthoudt. Hierbij wordt nieuwe informatie gekoppeld aan bestaande en wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken. Het vasthouden van de aandacht is hierbij ook heel belangrijk. Niet iedereen kan dit namelijk even lang. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld maar tien minuten stilzitten en werken en anderen weer langer.

Persoonlijke leervoorkeuren

Tijdens mijn werk in het onderwijs werd mij duidelijk dat leerlingen op verschillende manieren leren, terwijl zij op school vaak maar één of twee manieren aangeboden krijgen. Op welke manier een persoon het liefste leert, heeft te maken met zijn of haar persoonlijke leervoorkeuren. In mijn werk als remedial teacher maak ik daarom gebruik van een programma om persoonlijke leervoorkeuren binnen een uur in kaart te brengen. Dit programma heet MILS en staat voor Meer Inzicht In Leerstrategieën. Om dit programma te mogen gebruiken, heb ik de opleiding tot MILS-coach gevolgd.

MILS-coach

Als erkend MILS-coach geef ik inzicht in hoe een leerling het liefste leert. Dat kan door middel van woorden, via beelden, met behulp van geluiden of samen met iemand. Om hierachter te komen, vraag ik de leerling een korte vragenlijst in te vullen op de computer. Naast de leervoorkeuren komt er uit hoeveel structuur er nodig is in het aangeboden lesmateriaal en hoeveel beweging er nodig is. Met deze kennis kunnen we de leerstrategieën van de leerling aanpassen zodat er met meer plezier en succes geleerd wordt, zowel thuis als op school. MILS zorgt voor werkende leerstrategieën op maat voor de lange termijn, meer zelfvertrouwen, meer rust bij het maken van huiswerk of toetsen en betere schoolresultaten. En dat betekent vaak ook: meer rust in huis.

Vanaf negen jaar

Het MILS-onderzoek is geschikt voor kinderen vanaf negen jaar. De MILS-afname inclusief uitleg van de scores duurt ongeveer één uur. Voor een juiste opvolging hiervan geef ik als vervolg nog begeleiding. Vaak zijn vier afspraken al voldoende. Dat kan eventueel ook online.

MILS is ontwikkeld door Bureau van Bodegom