Remedial Teaching

Als jij jouw zoon of dochter aanmeldt voor remedial teaching, maken we een afspraak voor een intakegesprek. 

Dit doe ik momenteel door de Coronacrisis telefonisch, via Zoom of Whats App videobellen. 

Soms doe ik dit alleen met jouw tiener, maar meestal is één van de ouders erbij. We bespreken wat er goed en minder goed gaat op school en wat jouw tiener nodig heeft. Wanneer, of voordat, ik start met de begeleiding, verzamel ik indien nodig aanvullende informatie bij de mentor en docenten op zijn of haar school. Ik onderzoek, indien gewenst, hoe jouw zoon of dochter het liefste leert door middel van de afname van het MILS leerstrategie-onderzoek.

Op basis van alle verzamelde informatie maak ik een plan van aanpak. Dit is het startpunt van de begeleiding. Door regelmatig met elkaar te overleggen en te evalueren, ook met de mentor, kan dit plan ook bijgesteld worden. 

Wil je een vrijblijvende afspraak maken of heb je vragen over remedial teaching?